لپ تاپ های دو نمایش گره (Dual Screen Laptop)

برخی از لپ تاپ ها مانند Booketها دارای دو صفحه نمایش گر هستند معمولا یک نمایشگر در جلو و نمایش گر بعدی در پشت آن قرار می گیرد. افزایش قابلیت دسترسی به تصاویر متون ، نقشه ها صفحات وب  و …  از مزایای این گونه لپ تاپ ها است. نمونه دیگری از این لپ تاپ ها در شکل صفحه بعد، قابل مشاهده است.

لپ تاپ های دو نمایش گره (Dual Screen Laptop)

لپ تاپ های دو نمایش گره (Dual Screen Laptop)